Portal Cargo
Wycena przesyłki
Kierunek:
Typ serwisu:
Kod zawartości towaru:
Port dostawy
Przewoźnik
Numer rejsu:
Waga:
Objętość:
Ilość DGR:
Bez SPX:
Celna:
Obsługa po godzinach:
Dodatkowe czynnosci:
CzynnośćIlość
Obsługa Express
0
Paletowanie towaru
0
Rozpaletowanie przesyłki
0
Założenie zamknięcia celnego/Taśmowanie
0
Przepakowanie przesyłki
0
Przygotowanie przesyłki do kontroli bezpieczeństwa
0
Streczowanie
0
Rozładunek / Załadunek ręczny
0
Opłata terminalowa bez SPX
0
Welcome Cargo Connect – usługa transportu
0
Przyjęcie Express
0
REFAKTURA ZA WÓZEK
0
UsługaIloscCenaWartoscWaluta
Razem wartość:0.0
Pomoc
Operacje na formularzu
WyceńNaciskając ten przycisk po wypełnieniu pól formularza wyceny na dole pojawią się w tabeli ilość, cena i wartość usług związanych z daną przesyłką
Pola formularza wyceny przesyłki
Kierunek:Z listy wyboru należy wybrać Eksport jezeli wyceniamy presyłkę Eksportową lub Import dla przesyłki importowej
Typ serwisu:Dostepne opcje to Standard dla przesyłki zwykłej lub Ekspres jeżeli chcemy mieć przyspieszoną obsługę.
Kod zawartości towaru:Dla przesyłek specjalnych należy podać kod zawartości towaru
Port dostawy:Należy wybrać z listy port do którego wysyłana jest przesyłka
Przewożnik:Należy wybrać z listy linię lotniczą, która obsługuje przesyłkę
Nr rejsu:Jeżeli jest znany mozna podać numer rejsu
Waga:Sumaryczna waga wszystkich paczek przesyłki
Objetość:Sumaryczna objętość wszystkich paczek przesyłki
Ilość DGR:Ilość kodów przesyłek niebezpiecznych
Bez SPX:Jeżeli nie chcemy kontroli bezpieczeństwa to należy zaznaczyć to pole
Celna:Jeżei przesyłka wymaga obsługi celnej to należy zaznaczyć to pole
Obsługa po godzinach:Jeżei przesyłka wymaga obsługi po godzinach pracy terminalu cargo to należy zaznaczyć to pole
Dodatkowe czynności:W przypadku konieczności wykonania przez terminal cargo dodatkowych czynności po przyjęciu przesyłki należy w odpowiednie miejsce tabeli z czynnościami wpisać ich ilość, np ilośc palet, paczek itp. Ilość 0 przy czynności oznacza,że nie będzie ona wykonywana.